User Tools

Site Tools


31-th-ng-nh-t-bu-n-h-la-gi

Thống Nhất là một phường thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Phường có diện tích 48,29 km², dân số năm 1999 là 15936 người,[1] mật độ dân số đạt 330 người/km².

Phường Thống nhất chủ yếu là nông nghiệp (cây cà phê, tiêu và chăn nuôi heo gà)

Chủ tịch phường tính đến tháng 6 năm 2017: Đinh Quốc Hùng.

31-th-ng-nh-t-bu-n-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)