User Tools

Site Tools


31-th-ng-nh-t-h-ng-h-la-gi

Thống Nhất là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,07 km², dân số năm 1999 là 8422 người,[1] mật độ dân số đạt 1191 người/km².

Xã giáp danh với thị trấn Hưng Hà, Minh Khai, Đoan Hùng, Tân Tiến, Hòa Bình, Đông Đô, Văn Cẩm.

31-th-ng-nh-t-h-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)