User Tools

Site Tools


31-th-ng-nh-t-y-n-nh-la-gi

Thống Nhất là một thị trấn thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Thống Nhất có diện tích 17.08 km², dân số năm 1999 là 4506 người,[1] mật độ dân số đạt 264 người/km²., nằm ở phía Tây của huyện Yên Định, phía Bắc giáp ranh với xã Yên Lâm, huyện Yên Định và xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, phía Nam giáp xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, phía Đông giáp xã Yên Giang, Yên Tâm huyện Yên Định có đường tỉnh lộ 516 B đi qua.

Thị trấn được thành lập ngày 15/10/2009 theo Nghị quyết 52 / NĐ - CP. Theo đó, Thị trấn Nông trường Thống Nhất được giải thể, chuyển giao toàn bộ 2.775,06 ha diện tích tự nhiên và 6.619 nhân khẩu do Thị trấn Nông trường Thống Nhất quản lý về 10 xã thuộc 4 huyện: Yên Định, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá để quản lý theo địa giới hành chính như sau:

 • Chuyển giao 323,07 ha diện tích tự nhiên và 627 nhân khẩu về xã Yên Giang, 206,42 ha diện tích tự nhiên và 901 nhân khẩu về xã Yên Lâm, 48,68 ha diện tích tự nhiên và 167 nhân khẩu về xã Yên Tâm, huyện Yên Định.
 • Chuyển giao 707,91 ha diện tích tự nhiên và 2.930 nhân khẩu về xã Cao Thịnh, 163,52 ha diện tích tự nhiên và 249 nhân khẩu về xã Ngọc Trung và 33,22 ha diện tích tự nhiên về xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.
 • Chuyển giao 959,69 ha diện tích tự nhiên và 1.281 nhân khẩu về xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân.
 • Chuyển giao 173,83 ha diện tích tự nhiên và 259 nhân khẩu về xã Cẩm Tâm, 114,95 ha diện tích tự nhiên và 205 nhân khẩu về xã Cẩm Sơn và 43,77 ha diện tích tự nhiên về xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ.

Thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định được thành lập trên cơ sở phần lớn diện tích và nhân khẩu của Thị trấn Nông trường Thống Nhất cũ nằng trên các xã thuộc các huyện Yên Định, Ngọc Lặc, Thọ Xuân gồm:

 • 363,67 ha diện tích tự nhiên và 608 nhân khẩu của xã Yên Giang, 36,13 ha diện tích tự nhiên và 266 nhân khẩu của xã Yên Lâm, 135 ha diện tích tự nhiên của xã Yên Tâm thuộc huyện Yên Định;
 • 456,77 ha diện tích tự nhiên và 2.500 nhân khẩu của xã Cao Thịnh thuộc huyện Ngọc Lặc;
 • 716,19 ha diện tích tự nhiên và 1.132 nhân khẩu của xã Quảng Phú thuộc huyện Thọ Xuân.

Sau khi giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất và điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định:

 • Xã Yên Giang còn lại 1.062,99 ha diện tích tự nhiên và có 3.507 nhân khẩu.
 • Xã Yên Lâm còn lại 1.695,58 ha diện tích tự nhiên và có 5.817 nhân khẩu.
 • Xã Yên Tâm còn lại 858,4 ha diện tích tự nhiên và có 4.140 nhân khẩu.
 • Xã Cao Thịnh còn lại 1.953,81 ha diện tích tự nhiên và 5.431 nhân khẩu.
 • Xã Ngọc Trung có 1.467,31 ha diện tích tự nhiên và 5.394 nhân khẩu.
 • Xã Lộc Thịnh có 1.552,85 ha diện tích tự nhiên và 3.262 nhân khẩu.
 • Xã Quảng Phú còn lại 1.823,94 ha diện tích tự nhiên và 6.751 nhân khẩu.
 • Xã Cẩm Tâm có 1.835,35 ha diện tích tự nhiên và 3.882 nhân khẩu.
 • Xã Cẩm Sơn có 2.299,95 ha diện tích tự nhiên và 5.676 nhân khẩu.
 • Xã Cẩm Châu có 3.801,79 ha diện tích tự nhiên và 4.530 nhân khẩu.
31-th-ng-nh-t-y-n-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)