User Tools

Site Tools


31-th-ng-th-la-gi

Thăng Thọ là một xã thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,07 km², dân số năm 1999 là 5377 người,[1] mật độ dân số đạt 761 người/km².

Xã Thăng Thọ là một xã nghèo của Huyện Nông Cống. Do là vùng chiêm trũng nên hàng năm vào mùa mưa lũ, Thăng Thọ luôn chịu tác động lớn của những trận mưa dài kéo dài, làm ngập úng các loại cây trồng và mất mùa.

Được mùa Nông Cống sống mọi nơi, đó cũng là câu nói mô tả đặc trưng khí hậu - phụ thuộc vào sự ưu đãi của thiên nhiên hằng năm.

31-th-ng-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)