User Tools

Site Tools


31-th-nh-an-th-ch-th-nh-la-gi

Thành An là một xã thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Thành An có diện tích 12,61 km², dân số năm 2004 là 3252 người,[1] mật độ dân số đạt 258 người/km².

Vị trí địa lý xã Thành an

Phía Đông giáp xã Ngọc Trạo và xã Thành Tâm huyện Thạch Thành

Phía Nam giáp xã Thành Long huyện Thạch Thành

Phía Tây giáp xã Thành Long và xã Thành Tiến huyện Thạch Thành

Phía  Bắc giáp xã Thành Thọ huyện Thạch Thành

31-th-nh-an-th-ch-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)