User Tools

Site Tools


31-th-nh-b-nh-gi-ng-ri-ng-la-gi

Thạnh Bình
Địa lý
Diện tích 19,18 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 7596 người[1]
 Mật độ 396 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Thành lập [2]
Mã hành chính 30917[1]

Thạnh Bình là một xã thuộc huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Thạnh Bình có diện tích 19,18 km², dân số năm 1999 là 7596 người,[1] mật độ dân số đạt 396 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 29(2009)NQ-CP

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Giồng Riềng

31-th-nh-b-nh-gi-ng-ri-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)