User Tools

Site Tools


31-th-nh-h-a-th-t-n-t-la-gi

Thạnh Hòa
Phường
Địa lý
Diện tích 7,43 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 8132 người[1]
 Mật độ 1094 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 31217[1]

Thạnh Hòa là một phường thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Phường Thạnh Hòa có diện tích 7,43 km², dân số năm 1999 là 8132 người,[1] mật độ dân số đạt 1094 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 12/NĐ-CP(2008)
31-th-nh-h-a-th-t-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)