User Tools

Site Tools


31-th-nh-l-c-h-u-l-c-la-gi

Thành Lộc là xã thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Thành Lộc có diện tích 5,90 km²[1].

Dân số của xã Thành Lộc:

  • Theo Tổng điều tra dân số năm 1999: 6.734 người[1].
  • Theo Tổng điều tra dân số năm 2009: 6.373 người với 1.593 hộ gia đình, gồm 3.158 nam và 3.215 nữ[2].

Xã Thành Lộc nằm ở phía tây của huyện Hậu Lộc.

Xã Thành Lộc được chia thành 10 thôn từ thôn 1 đến thôn 10.

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ a ă Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hậu Lộc. “Báo cáo kết quả sơ bộ của huyện Hậu Lộc - Kết quả tổng điều tra dân số ngày 1-4-2009”. Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2010. 
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-th-nh-l-c-h-u-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)