User Tools

Site Tools


31-th-nh-l-i-b-nh-t-n-la-gi

Thành Lợi là một xã thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Xã có diện tích 15,62 km², dân số năm 1999 là 14670 người,[1] mật độ dân số đạt 939 người/km².

Ngôi đình tọa lạc tại ấp Thành Tâm, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Đình được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19; thờ Thành hoàng Bổn cảnh; được vua Tự Đức cấp sắc phong là Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Chi Thần vào năm 1852. Trải qua thời gian dài, ngôi đình được trùng tu nhiều lần, nhưng hiện nay (đầu năm 2014) cũng đã xuống cấp, cần phải tu bổ.

Trong những ngày đầu tiền khởi nghĩa chống Pháp, đình Thành Lợi là nơi đặt trụ sở ủy ban kháng chiến hành chánh liên thôn. Sau đó, ngôi đình trở thành một cơ sở bí mật của lực lượng kháng chiến, và sau này là của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam[3].

31-th-nh-l-i-b-nh-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)