User Tools

Site Tools


31-th-nh-m-l-i-la-gi

Phường Thạnh Mỹ Lợi là một phường thuộc quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hiện nay phường Thạnh Mỹ Lợi là trung tâm hành chính mới ở Quận 2.

Phường Thạnh Mỹ Lợi có diện tích 12,83 km², dân số năm 1999 là 8355 người,[1] mật độ dân số đạt 651 người/km².

31-th-nh-m-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)