User Tools

Site Tools


31-th-nh-m-nam-giang-la-gi

Thạnh Mĩ là một thị trấn thuộc huyện Nam Giang (huyện Giằng), tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Thị trấn được thành lập năm 1981, gồm có các thôn Bà Dấu, thôn Hoa, thôn Mực, Thạnh Mỹ của xã Zơ Nông (cũ).

Thị trấn Thạnh Mĩ có diện tích 206,58 km², dân số năm 1999 là 6025 người,[1] mật độ dân số đạt 29 người/km².

31-th-nh-m-nam-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)