User Tools

Site Tools


31-th-nh-m-t-n-ph-c-la-gi

Thạnh Mỹ là một xã thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Xã Thạnh Mỹ có diện tích 29,59 km², dân số năm 1999 là 1675 người,[1] mật độ dân số đạt 57 người/km².

Địa giới xã Thạnh Mỹ:

Nghị định 68-CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 về việc thành lập xã Thạnh Mỹ thuộc huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang.

31-th-nh-m-t-n-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)