User Tools

Site Tools


31-th-nh-qu-i-v-nh-th-nh-c-n-th-la-gi

Thạnh Quới là một xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Xã có diện tích 33,38 km², dân số năm 2007 là 12.358 người,[1] mật độ dân số đạt 370 người/km².

31-th-nh-qu-i-v-nh-th-nh-c-n-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)