User Tools

Site Tools


31-th-nh-v-ng-x-la-gi

Thịnh Vượng là một xã của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Thịnh Vượng có diện tích 47,51 km², dân số năm 2014 là 778 người [cần dẫn nguồn], mật độ dân cư đạt 16,4 người/km². Gần 100% cư dân trong xã là người Dao.

Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay đã được thành lập trên địa bàn xã Thịnh Vượng.

Xã Thịnh Vượng được chia thành 4 xóm: Khuổi Đeng, Khuổi Pất, Khuổi Thin, Xẻ Pản.

Trên địa bàn xã Thịnh Vượng có núi Thăm Đén và núi Lũng Lỉnh. Quốc lộ 3 đi qua địa bàn giữa và phía bắc của xã.

  1. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-th-nh-v-ng-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)