User Tools

Site Tools


31-th-s-n-la-gi

Thổ Sơn là một xã thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Thổ Sơn có diện tích 59,2 km², dân số năm 1999 là 11096 người,[1] mật độ dân số đạt 187 người/km². Ở xã, có loài cây phân bố ở đây là cây Quéo, một loại xoài rừng, trái nhỏ và chua.

Trên địa bàn xã Thổ Sơn hiện nay có ba hòn lớn là hòn Đất (đã trở thành địa danh của huyện), hòn Me, hòn Sóc; và một hòn nhỏ là hòn Quéo. Gọi là hòn nhưng qua trình bồi lấp đã dính vào đất liền. Trước năm 1975, vùng đất này đã hứng chịu rất nhiều bom đạn. Trong quyển tiểu thuyết Hòn Đất, phần lớn viết về cuộc chiến đấu của dân và quân ở nơi đây. Dưới đây là một vài hình ảnh:

31-th-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)