User Tools

Site Tools


31-th-v-c-la-gi

Thọ Vực là một xã thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Thọ Vực có diện tích 3,48 km², dân số năm 1999 là 4543 người,[1] mật độ dân số đạt 1305 người/km².

Tháng 1 năm 2011, đền thờ Lê Lộng tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

31-th-v-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)