User Tools

Site Tools


31-th-xu-n-th-tr-n-la-gi

Thọ Xuân là thị trấn huyện lị của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Thọ Xuân có diện tích 1,60 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, thị trấn Thọ Xuân có số dân 5.050 người[1].

Thị trấn Thọ Xuân nằm trung tâm của huyện Thọ Xuân, thuộc hữu ngạn (bờ nam) sông Chu.

Thị trấn Thọ Xuân được thành lập năm 1965 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Xuân Yên, Hạnh Phúc, Tây Hồ và Xuân Trường[2].

Tỉnh lộ 506 từ điểm giao cắt với quốc lộ 47 thuộc xã Dân Lực (huyện Triệu Sơn), chạy theo hướng đông nam-tây bắc đến thị trấn Thọ Xuân thì rẽ theo hướng tây-đông, chạy dọc theo hữu ngạn sông Chu sang huyện Thiệu Hóa.

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ a ă Quyết định số 34/QĐ-NV ngày 09/02/1965.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-th-xu-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)