User Tools

Site Tools


31-tham-n-la-gi

Tham Đôn là một xã thuộc huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Nguyên vùng này ngày xưa, người Khmer gọi là Kompong Đôn (có nghĩa là Bến Dừa hoặc Vũng Dừa), sau được Việt hóa thành Tham Đôn cho dễ gọi, song không có nghĩa gì. Tại đây có ngôi chùa mang tên Tat Giồng, một ngôi chùa được xem là cổ nhất ở Sóc Trăng, xây dựng cách nay khoảng 800 năm. Tương truyền lúc mới xây có dụng một nọn tháp cao để cho vị lãnh chúa của vùng đất này đến xem đua ghe hàng năm. Ngọn tháp cao tiếng Khmer gọi là Prasat, nên chùa còn có tên Prasthklong.

Xã được thành lập theo Quyết định số 111/QĐ-HĐBT ngày 7 tháng 7 năm 1982. Xã có diện tích 49,3 km², dân số năm 1999 là 14.552 người,[1] mật độ dân số đạt 295 người/km².

Xã nằm giáp các xã: Đại Tâm, Phường 10, Mỹ Xuyên, Thạnh Thới Thuận, Ngọc Đông, Hòa Tú 1, Thạnh Phú.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Mỹ Xuyên

31-tham-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)