User Tools

Site Tools


31-thanh-an-thanh-h-la-gi

Thanh An là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Xã có ba thôn: Tiên Tảo (gồm đội - xóm 1, đội 2, đội 3), Quách An (đội 4, đội 5) và Văn Tảo (đội 6, đội 7, đội 8).

Xã có diện tích 5,02 km², dân số năm 1999 là 4.943 người,[1] mật độ dân số đạt 985 người/km².

Xã có di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là Đền bà Ngọc Hoa, gắn liền với câu truyện Phạm Tải - Ngọc Hoa nổi tiếng trong dân gian.

31-thanh-an-thanh-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)