User Tools

Site Tools


31-thanh-b-nh-la-gi

Thanh Bính là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã có diện tích 5.58 km², dân số năm 1999 là 4.703 người,[1] mật độ dân số đạt 843 người/km².

Xã được phân chia thành các thôn: Thị tứ Chợ Hệ, Thôn Đồng Bửa, Thôn Phúc Giới, Thôn Thanh Lanh, Thôn Hệ Vĩnh, thôn Đồng Hạ.

Xã Thanh Bính là khi vực phồn thịnh và đông đúc nhất khu Hà Đông huyện Thanh Hà. Trên địa bàn xã có đường tỉnh lộ 190A chạy qua, có 2 tuyến xe bus chạy qua là Hải Dương - Thanh Hà 01 và 02 và tuyến xe khách Chợ Hệ - Hải Phòng (BX Niệm Nghĩa)

31-thanh-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)