User Tools

Site Tools


31-thanh-c-ng-la-gi

Thanh Cường là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,7 km², dân số năm 1999 là 5.289 người,[1] mật độ dân số đạt 928 người/km².

Xã Thanh Cường gồm có 5 thôn: Vĩnh Xá, Hạ Trường, Vĩnh Bình, Vĩnh Ninh, Thành Thịnh

31-thanh-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)