User Tools

Site Tools


31-thanh-l-ng-v-nh-b-o-la-gi

Thanh Lương là một xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Thanh Lương có diện tích 5,13 km², dân số năm 1999 là 4317 người,[1] mật độ dân số đạt 842 người/km². Gồm 6 thôn: Lương Trạch, Địch Lương, An Trì, Cúc Thủy, Thanh Khê, Ấp Giáo.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo

31-thanh-l-ng-v-nh-b-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)