User Tools

Site Tools


31-thanh-mai-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi

Thanh Mai
Địa lý
Diện tích 40,86 km²
Dân số  
 Tổng cộng 2.421 người
 Mật độ 59 người/km²
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Mã hành chính 02101[1]

Thanh Mai là một xã của Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Xã có hình tam giác với vị trí:

Xã Thanh Mai có diện tích 40,86 km², dân số khoảng 2.421 người, mật độ dân số đạt 59 người/km².[2] Thanh Mai có một vài tuyến đường liên xã đi qua, trong đó có đường nối đến quốc lộ 3 tại xã Nông Thịnh. Một số phụ lưu hữu ngạn của sông Cầu cũng chảy trên địa bàn Thanh Mai như khuổi Kéo, khuổi Tang, khuổi Tôm, khuổi Pèn, khuổi Lạc và hợp lưu thành suối Quân.

Xã Thanh Mai được chia thành các xóm bản: Pá, Phát, Trung tâm, Nà Pẻn, Phiêng Luông, Tý, Roỏng Tùm, Nà Pài, Khuổi Phẩy, Khuổi Rẹt, Khuổi Dạc, Kéo, Nà Vài, Pjải.

31-thanh-mai-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)