User Tools

Site Tools


31-thanh-mi-n-th-tr-n-la-gi

Thanh Miện là một thị trấn thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Thị trấn Thanh Miện có diện tích 6,6 km², dân số năm 1999 là 8624 người,[1] mật độ dân số đạt 1307 người/km².

Là 1 đô thị trung tâm huyện nên thị trấn Thanh Miện được đầu tư công nghiệp, dịch vụ, kinh tế, giáo dục mạnh. Dân số lao động phi nông nghiệp chiếm 14 % dân số toàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người đang tăng trong 2 năm trở lại đây. Hiện thị trấn đang cố gắng phát triển lên đô thị loại 4 vào năm 2025

31-thanh-mi-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)