User Tools

Site Tools


31-thanh-ninh-la-gi

Thanh Ninh là một xã thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,02 km², dân số năm 1999 là 5054 người,[1] mật độ dân số đạt 1007 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999 - 2003, xã Thanh Ninh có diện tích 4,95 km², dân số là 5119 người, mật độ dân số đạt 1033 người/km². Thanh Ninh bao gồm 14 xóm là Nam Hương 1, Nam Hương 2, Nam Hương 3, Đồng Phú Vân Đình, Tiền Phong, Quán, Đồng Trong, Phú Yên, Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Phú Thánh, Phú Thanh 2, Đồi Thông.[2]

Xã nằm ở phía đông nam của huyện và có tuyến tỉnh lộ 294 chạy qua địa bàn theo chiều đông-tây.

Thanh Ninh tiếp giáp với xã Lương Phú ở phía bắc, xã Dương Thanh ở phía đông, xã Việt Ngọc thuộc huyện Tân Yên và hai xã Hoàng Lương và Hoàng Thanh thuộc huyện Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang ở phía nam, giáp với xã Kha Sơn ở phía nam.

Thanh Ninh có diện tích 389,5ha đất nông nghiệp, sản lượng lương thực hằng năm của xã luôn đạt trên 2 nghìn tấn. Tuy nhiên, hơn 5 nghìn người của xã vẫn đang canh tác trên 9,962 thửa ruộng khác nhau, trung bình mỗi hộ có từ 5 đến 7 thửa.[3] Trên địa bàn xã cũng trồng loại ớt Hiểm Lai với năng suất bình quân mỗi ha ớt đạt khoảng 84 tạ/năm.Năm 2010, tổng diện tích đất trồng ớt của xã đạt khoảng 16 - 17ha. Rác thải sinh hoạt ở xã Thanh Ninh không được xử lý hợp vệ sinh và rác thải bị vứt bừa bãi.[4]

31-thanh-ninh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)