User Tools

Site Tools


31-thanh-ph-c-la-gi

Thanh Phước là một xã thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 25,11 km², dân số năm 1999 là 15734 người,[1] mật độ dân số đạt 627 người/km².

Có cửa hàng Dtdd Kha Oanh chuyên mở mạng và nạp tiếng việt máy nước ngoài lấy liền.www.khaoanh.com

31-thanh-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)