User Tools

Site Tools


31-thanh-ph-sa-pa-la-gi

Thanh Phú là một xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Thanh Phú có diện tích 114,45 km², dân số năm 1999 là 1807 người,[1] mật độ dân số đạt 16 người/km².

31-thanh-ph-sa-pa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)