User Tools

Site Tools


31-thanh-s-n-h-u-l-ng-la-gi

Thanh Sơn là một xã thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Thanh Sơn có diện tích 22,64 km², dân số năm 1999 là 2994 người,[1] mật độ dân số đạt 132 người/km².

Xã Thanh Sơn gồm có 9 thôn gồm : Lay1, Lay2, Điển1, Điển2, Điển3, Niêng, Bàng Dưới, Bàng Trên và Na Đàn.

31-thanh-s-n-h-u-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)