User Tools

Site Tools


31-thanh-s-n-kim-b-ng-la-gi

Thanh Sơn là một xã thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

  • Đông giáp phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm;
  • Tây giáp xã Liên Sơn;
  • Nam giáp xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm và huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;
  • Bắc giáp xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng và xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý.

Xã Thanh Sơn có diện tích 30,8 km², dân số năm 1999 là 10.275 người,[2] mật độ dân số đạt 334 người/km².

Năm 2013, 462,37 ha diện tích tự nhiên và 5.163 người của xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng được điều chỉnh về phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Xã Thanh Sơn còn lại 2.621,41 ha diện tích tự nhiên và 6.687 người[1], mật độ 255 người/km².

  1. ^ a ă â Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
  2. ^ a ă “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
31-thanh-s-n-kim-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)