User Tools

Site Tools


31-thanh-s-n-nh-xu-n-la-gi

Thanh Sơn là một xã thuộc huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 31,54 km², dân số năm 1999 là 2196 người,[1] mật độ dân số đạt 70 người/km². Chủ yếu là người Thái (gồm Thái Đen và Thái Trắng). Xã được chia tách từ xã Thanh Quân năm 1989. Thanh Sơn đang từng bước phát triển bền vững

31-thanh-s-n-nh-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)