User Tools

Site Tools


31-thanh-th-y-th-tr-n-la-gi

Thanh Thủy là một thị trấn thuộc huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam thành lập năm 2010 trên cơ sở xã La Phù (cũ).

Thị trấn Thanh Thủy có diện tích 9,24 km², dân số năm 2010 là 5.118 người,[1] mật độ dân số đạt 554 người/km².

Thị trấn Thanh Thủy được thành lập trên cơ sở giải thể xã La Phù theo Nghị quyết 40/2010/NQ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thị trấn Thanh Thủy có tổng diện tích tự nhiên là 955,5 ha với tổng dân số là 6048 nhân khẩu

31-thanh-th-y-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)