User Tools

Site Tools


31-thanh-tuy-n-ph-l-la-gi

Thanh Tuyền là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Năm 2013, xã Thanh Tuyền được chuyển từ huyện Thanh Liêm về thành phố Phủ Lý, đồng thời chuyển thành phường[1].

  • Đông giáp xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm;
  • Tây giáp thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm;
  • Nam giáp các xã Thanh Phong và Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm;
  • Bắc giáp các phường Thanh Châu và Châu Sơn.[1]

Theo thống kê năm 1999, xã Thanh Tuyền có diện tích 4,71 km², dân số là 7.976 người,[3] mật độ dân số đạt 1.693 người/km².

Năm 2013, sau khi điều chuyển 8,46 ha (gồm diện tích trụ sở Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm và trụ sở một số cơ quan trực thuộc huyện) về xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền có diện tích 4,5831 km², dân số là 7.478 người,[3] mật độ dân số đạt 1.632 người/km².

  1. ^ a ă â b Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
  2. ^ Quyết định 97/1977/QĐ-BT
  3. ^ a ă â “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
31-thanh-tuy-n-ph-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)