User Tools

Site Tools


31-thanh-v-n-la-gi

Thanh Vận là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Thanh Vận có diện tích 29,69 km², dân số năm 1999 là 2166 người,[1] mật độ dân số đạt 73 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Thanh Vận có diện tích 29,69 km², dân số khoảng 2,306 người, mật độ dân số đạt 77,7 người/km².[3] Thanh Vận có tuyến đường liên xã đến xã Nông Thịnh và nối đến trung tâm thị xã Bắc Kạn. Trên địa bàn xã có suối Quan Làng và một số hồ nước, trong đó có hồ Tân Minh là lớn nhất.

Xã Thanh Vận được chia thành các xóm bản: Pjo, Nà Rẫy, Nà Đon, Phiêng Khảo, Quan Làng 1, Quan Làng 2, Nà Kham, Nà Chúa, Pá Lải, Khau Chủ.

31-thanh-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)