User Tools

Site Tools


31-thanh-vinh-la-gi

Thanh Vinh là một phường thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Theo số liệu năm 2013, phường Thanh Vinh có diện tích 4,23 km², dân số 9.075 người, mật độ dân số đạt 2.145 người/km².[1]

  • Đông giáp phường Trường Thịnh và xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ;
  • Tây giáp xã Thanh Hà và xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba;
  • Nam giáp xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ;
  • Bắc giáp xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ và xã Đông Thành, huyện Thanh Ba.

Xã Thanh Vinh thuộc thị xã Phú Thọ được thành lập năm 2003 trên cơ sở toàn bộ 413,91 ha diện tích tự nhiên và 3.178 người của thôn Thanh Vinh thuộc xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba chuyển sang.[2],[3] mật độ dân số đạt 768 người/km².

Năm 2013, xã Thanh Vinh được chuyển thành phường.[1]

31-thanh-vinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)