User Tools

Site Tools


31-thu-c-c-x-la-gi

Thu Cúc là một xã thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã có diện tích 100,3 km², dân số năm 1999 là 8.194 người,[1] mật độ dân số đạt 82 người/km².

Dân cư chủ yếu thuộc 4 dân tộc: Kinh, Mường, Dao, Mông.

31-thu-c-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)