User Tools

Site Tools


31-thu-n-mang-la-gi

Thuần Mang là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thượng Quan.
  • Đông giáp xã Thượng Quan, xã Lương Thượng (Na Rì).
  • Nam giáp xã Lương Thượng và Kim Hỉ (Na Rì).
  • Tây giáp xã Hương Nê, xã Lãng Ngâm.

Xã Thuần Mang có diện tích 53,54 km², dân số năm 1999 là 2065 người,[1] mật độ dân số đạt 39 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Thuần Mang có diện tích 53,71 km², dân số khoảng 2200 người, mật độ dân số đạt 41 người/km².[3] Thuần Mang có quốc lộ 279 chạy qua địa bàn. Xã có các khe suối khuổi Lim, Nà Chúa, Bản Giang...

Xã Thuần Mang được chia thành các thôn bản: Băng, Ním, Nà Dày, Nà Mu, Khâu Thốc, Cốc Ỏ, Khuổi Tục, Thôm Tà, Nà Chúa, Khu Chợ, Đông Tạo, Khuổi Chắp, Khuổi Lầy, Giang, Nà Coóc, Lũng Miệng, Thôm Án.

31-thu-n-mang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)