User Tools

Site Tools


31-thu-n-th-nh-c-n-giu-c-la-gi

Thuận Thành là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã Thuận Thành gồm: 5 ấp (ấp Thuận Bắc, ấp Thuận Nam, ấp Thuận Đông, ấp Thuận Tây 1, ấp Thuận Tây 2)[1], có diện tích: 23,135 km 2, dân số: 5.371 người.[1]

Xã Thuận Thành nằm ở phía Tây huyện Cần Giuộc[2]:

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

31-thu-n-th-nh-c-n-giu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)