User Tools

Site Tools


31-thu-n-y-n-la-gi

Thuận Yên là một xã thuộc thành phố Hà Tiên,[2] tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Thuận Yên có diện tích 30,42 km², dân số năm 1999 là 5780 người,[1] mật độ dân số đạt 190 người/km². Xã có thu nhập bình quân đầu người trên 33.000.000 đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 3,6%. Hiện xã có hơn 100 ha nuôi tôm công nghiệp với sản lượng hơn 561 tấn.[2]

Xã Thuận Yên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được báo Kiên Giang đánh giá là "đạt 19/19 tiêu chí".[2]

Bản mẫu:Danh sách phường, xã thuộc thị xã Hà Tiên

31-thu-n-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)