User Tools

Site Tools


31-thu-t-la-gi

Thu Tà là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Thu Tà có diện tích 27,36 km², dân số năm 1999 là 1.940 người,[1] mật độ dân số đạt 71 người/km².

Xã Thu Tà được chia thành các thôn bản: Pạc Thay, Lùng Chúng, Pạc Phai, Ngài Thầu, Hồ Thầu, Ngài Trố, Nàng Vạc, Nàng Cút.

31-thu-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)