User Tools

Site Tools


31-tr-ng-trung-h-c-c-s-tr-n-h-ng-o-bi-n-h-a-la-gi

Trường Trung học Cơ Sở Trần Hưng Đạo là một trong số các trường trung học cơ sở ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.[1]

Mục lục

  • 1 Sơ lược
  • 2 Thành tích
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Trường nằm ngay trung tâm thành phố (gần ngã ba Vườn Mít) tại số 03 trên đường 30/4, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa.[2]

Trường được thành lập trước ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.[2]

Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo là một trong các trường có lượng học sinh lớn với số lượng học sinh là 1.596 và 100 cán bộ, giáo viên, công nhân viên vào năm học 2010-2011. Trường với tổng số lớp là 68 lớp.[3]

Trường THCS Trần Hưng Đạo là một trong số các trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai và đã được Chính phủ và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân Chương Lao động hạng nhất[3], danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới,[3] Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ[3], cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.[3]

Thư viện của trường được công nhận danh hiệu "Thư viện xuất sắc" theo QĐ 01/2003 của Bộ GD & ĐT[4]

  1. ^ “Giới thiệu chung về Phòng GD&ĐT Biên Hòa”. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2012. 
  2. ^ a ă Xem "năm thành lập" trường trong “Danh mục trường Trung học cơ sở thành phố Biên Hòa”. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2012. 
  3. ^ a ă â b c “Trường THCS Trần Hưng Đạo Tp. Biên Hòa”. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2012. 
  4. ^ “THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HOÀ”. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2012. 
  • Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (Phường Trung Dũng) tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Bản mẫu:Sơ khai giáo dục Việt Nam

31-tr-ng-trung-h-c-c-s-tr-n-h-ng-o-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)