User Tools

Site Tools


31-trung-th-nh-x-n-m-n-la-gi

Trung Thịnh là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Bản Díu.
  • Đông giáp xã Nàng Đôn.
  • Nam giáp xã Thu Tà.
  • Tây giáp xã Thu Tà, xã Ngán Chiến.

Xã Trung Thịnh có diện tích 13,19 km², dân số năm 1999 là 1.732 người,[1] mật độ dân số đạt 131 người/km².

Xã Trung Thịnh được chia thành các thôn bản: Nấm Ta, Cóc Đông, Pô Hà Thượng, Pô Hà Hạ, Đạm Rặc.

31-trung-th-nh-x-n-m-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)