User Tools

Site Tools


31-v-n-ch-i-la-gi

Vần Chải là một xã của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Lũng Thầu, xã Phố Cáo, xã Sảng Tủng
  • Đông giáp xã Hố Quáng Phìn, xã Sủng Trái.
  • Nam giáp xã Sủng Trái, xã Hữu Vinh của huyện Yên Minh
  • Tây giáp xã Hữu Minh (Yên Minh).

Xã Vần Chải có tuyến quốc lộ 4C đi qua địa bàn phái tây. Xã có diện tích 24,92 km², dân số năm 1999 là 2.649 người.[1], mật độ dân cư đạt 106 người/km².

Vần Chải bao gồm các bản như: Kho Chớ, Vần Chải A, Vần Chải B, Khó Cho, Phìn Chải A, Phìn Chải B, Tà Lủng A, Tà Lủng B, Đan Vai, Sáng Khúa, Chua Say.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-v-n-ch-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)