User Tools

Site Tools


31-v-n-t-ng-la-gi

Vân Tùng là một xã huyện lỵ thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cốc Đán, xã Thượng Ân.
  • Đông giáp xã Đức Vân, xã Thượng Quan.
  • Nam giáp xã Thượng Quan, thị trấn Nà Phặc.
  • Tây giáp thị trấn Nà Phặc, xã Trung Hòa, xã Cốc Đán.

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, Vân Tùng có diện tích 50,76 km²,[1] dân số khoảng 3,486 người, mật độ dân số đạt 69 người/km².[3] Vân Tùng có tuyến quốc lộ 3 chạy qua địa bàn theo chiều tây-đông, trên tuyến có cầu Ngân Sơn. Ngoài ra, xã cũng có tuyến đường liên xã đi về phía nam nối với quốc lộ 279 tại xã Thuần Mang. Vân Tùng nằm tại thượng nguồn của sông Ngân Sơn, các dòng suối chảy trên địa bàn gồm có suối Đông Piêu, suối Bản Phiêu, suối Lốc Lù, suối Cốc Lùng.

Xã Vân Tùng được chia thành các tiểu khu I, tiểu khu II, tiểu khu Phố và các xóm bản Liềng, Đông Piầu, Nà Ké, Nà Pài, Nà Bốc, Nà Sáng, Cốc Lùng, Đèo Gió,Súng, Nà Lạn.

31-v-n-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)