User Tools

Site Tools


31-v-ng-c-a-philippines-la-gi

Các vùng và các tỉnh của Philippines

Nhằm thuận lợi cho công tác quy hoạch phát triển vùng, chính phủ Philippines chia đất nước thành 16 vùng hành chính. Ở mỗi vùng, các bộ ngành của trung ương sẽ mở một văn phòng của mình tại một thành phố phát triển trong vùng để tác nghiệp. Các thành phố nơi có văn phòng đại diện của các bộ ngành như vậy được gọi không chính thức là thủ phủ vùng. Các vùng không có chính quyền, và vì thế nó không phải là một cấp hành chính. Bản thân Manila là một tỉnh đồng thời một mình nó là một vùng. Riêng vùng Mindanao có chính quyền vùng, vì đây là một vùng có quy chế tự trị.

Luzon[sửa | sửa mã nguồn]

Visayas[sửa | sửa mã nguồn]

Mindanao[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú: Các tên được viết hoa bởi vì chúng là những từ cấu tạo bằng chữ đầu, gồm các tên các tỉnh hay thành phố (xem Những từ cấu tạo bằng chữ đầu ở Philippines).

31-v-ng-c-a-philippines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)