User Tools

Site Tools


31-v-ng-c-tr-la-gi

Vương Cơ Trử (phiên âm tiếng Mãn: Wangginu, giản thể: 王机褚; phồn thể: 王機褚; bính âm: Wángjīzhǔ), thuộc Nạp Lạt thị, con trai của Tề Nột Căn Đạt Nhĩ Hán, ông là bối lặc đầu tiên của bộ lạc Huy Phát. Vương Cơ Trử xuất thân từ gia đình hào tộc Nữ Chân, tằng tổ là Lạp Cáp, tổ phụ Cát Cáp Thiện Giai là đô đốc.

Sáp nhập các bộ lạc lân cận, ông cho bộ lạc định cư tại núi Hỗ Nhĩ Kỳ gần sông Huy Phát, đặt hiệu là "Huy Phát". Huy Phát sơn thành có địa thế hiểm trở, và khá kiên cố. Bộ lạc Sát Cáp Nhĩ (Chahar) của Mông Cổ do Trác Tát Khắc Đồ Thổ Môn Hãn khi dẫn quân đến đánh Huy Phát sơn thành đã thất bại.

Con trai cả của Vương Cơ Trử mất từ trước, sau khi Vương Cơ Trử bệnh mất, cháu trai là Bát Âm Đạt Lý đã giết chết 7 thúc, tự lập làm bối lặc.

Quốc chủ Huy Phát
Ngang Cổ Lý Tinh Cổ Lực → Bị Thần → Nạp Lĩnh Cát → Lạp Cát → Cát Cáp Thiện → Tề Nột Căn Đạt Nhĩ Hãn → Vương Cơ Trử → Bái Âm Đạt Lý
31-v-ng-c-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)