User Tools

Site Tools


31-v-ng-trung-c-p-t-b-i-l-c-la-gi

Vương Trung (tiếng Trung: 王忠; bính âm: Wáng Zhōng. tên gốc là Vượng Tể Ngoại Lan (旺济外兰), là con trai thứ hai của Tháp Sơn Tả đô đốc Khắc Thập Nạp. Ông là bối lặc đầu tiên của Cáp Đạt. Vương Trung xuất thân từ gia tộc Na Lạp thị.

Những năm đầu, triều đình nhà Minh thấy Vương Trung có công diệt giặc cướp, phong làm đô đốc. Về sau, trưởng tộc của Diệp Hách là Trử Khổng Cách làm loạn, bị Vương Trung giết. Không lâu sau đó, bộ hạ làm biến loạn, Vương Trung bị giết. Sau đó, con trai Bác Nhĩ Khôn vì nhớ thù cha, không lên kế vị, nghênh cháu trai (chất tử) của Vương Đài kế vị.

31-v-ng-trung-c-p-t-b-i-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)