User Tools

Site Tools


31-vi-n-c-m-t-la-gi

Viện cơ mật hay hội đồng cơ mật là một cơ quan tư vấn cho người đứng đầu nhà nước của một quốc gia của một chế độ quân chủ. Từ "cơ mật" có nghĩa là "cá nhân" hoặc "bí mật"; do đó, một hội đồng riêng đã được một ủy ban cố vấn thân cận nhất của vua để đưa ra lời khuyên bí mật về công việc của nhà nước, là từ dùng để chỉ các phương thức họp kín để bàn luận, tham vấn về một vấn đề nào đó. Viện Cơ mật còn gọi là Cơ mật viện hay Khu mật viện (Nhà Nguyên).

Các viện cơ mật còn hoạt động[sửa | sửa mã nguồn]

Các viện cơ mật trước đây[sửa | sửa mã nguồn]

31-vi-n-c-m-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)