User Tools

Site Tools


31-x-n-m-n-x-la-gi

Xín Mần là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Xín Mần có diện tích 22,90 km², dân số năm 1999 là 584 người,[1] mật độ dân số đạt 26 người/km².

Xã Xín Mần được chia thành các thôn bản: Xín Mần, Lao Pờ, Quán Ngài, Hậu Cấn, Tả Mồ Cán, Xóm Mới.

31-x-n-m-n-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)