User Tools

Site Tools


31-xu-t-h-a-b-c-k-n-th-nh-ph-la-gi

Xuất Hóa là một phường của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Phường có vị trí:

Phường Xuất Hóa có diện tích 47,28 km², dân số năm 1999 là 2400 người,[1] mật độ dân số đạt 51 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, phường Xuất Hóa có diện tích 44,2 km², dân số khoảng 2624 người, mật độ dân số đạt 59,4 người/km².[2] Xuất Hóa có quốc lộ 3 chạy qua, phường cũng là điểm đầu của quốc lộ 3B. Sông Cầu cùng các phụ lưu như nậm Đất, khuổi Cuông và suối Bản Rao chảy qua. Phường có thắng cảnh thác Nà Noọc.

Phường Xuất Hóa được chia thành các xóm bản: Lủng Hoàn, Tân Cư, Đoàn Kết, Mai Hiên, Bản Đồn 1, Bản Đồn 2, Nà Bản, Pjạt, Thác Giềng, Rạo, Suối Viền.

31-xu-t-h-a-b-c-k-n-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)