User Tools

Site Tools


31-y-n-c-la-gi

Yên Cư là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Yên Cư có diện tích 45,91 km², dân số năm 1999 là 2492 người,[1] mật độ dân số đạt 54 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Yên Cư có diện tích 46,55 km², dân số khoảng 2,654 người, mật độ dân số đạt 57 người/km².[2] Yên Cư là điểm cuối của tuyến đường liên xã Yên Đĩnh-Yên Cư. Xã có nhiều dòng suối chảy trên địa bàn như suối Nà Hoặc, suối Bản Chang, suối Nà Hoằng, suối Bản Ria, khuổi Thay.

Xã Yên Cư được chia thành các xóm bản: Bản Cháo, Thái Lạo, Nà Hoạt, Bản Chằng, Phiêng Lầu, Phiêng Dường, Nặm Lìn, Nà Lìn, Đon Nhậu, Nà Riềng, Đon Quy, Nà Pạn, Nà Hoáng, Bản Chằng, Bản Rịa, Khuổi Thây

31-y-n-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)